سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

سرویس آشپزخانه طرح گلدوزی شده

سرویس آشپزخانه گلدوزی شده

سرویس آشپزخانه گلدوزی شده

سرویس آشپزخانه گلدوزی شده شامل:

پیش بند،دستکش فر،سه عدددمکنی،درب کتری،پیش بند دامنی،

دستمال سایز بزرگ و کوچک،

دستگیره دو عدد

لطفا جهت سهولت ارسال حتی المقدور از یک توان جو خرید بفرمایید.

سرویس آشپزخانه گلدوزی شده شامل:

پیش بند،دستکش فر،سه عدددمکنی،درب کتری،پیش بند دامنی،

دستمال سایز بزرگ و کوچک،

دستگیره دو عدد

لطفا جهت سهولت ارسال حتی المقدور از یک توان جو خرید بفرمایید.

60000 تومان