سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

سرویس آشپزخانه طرح سیب

سرویس آشپزخانه طرح سیب

سرویس آشپزخانه طرح سیب

سرویس آشپزخانه طرح سیب شامل:

پیش بند،دستکش فر،سه عدددمکنی،درب کتری،پیش بند دامنی،

دستمال سایز بزرگ و کوچک،

دستگیره دو عدد

شبنم ابوالحسنی - دیپلم خیاطی

لطفا جهت سهولت ارسال از یک توان جو خرید فرمایید.

 

سرویس آشپزخانه طرح سیب شامل:

پیش بند،دستکش فر،سه عدددمکنی،درب کتری،پیش بند دامنی،

دستمال سایز بزرگ و کوچک،

دستگیره دو عدد

شبنم ابوالحسنی - دیپلم خیاطی

لطفا جهت سهولت ارسال از یک توان جو خرید فرمایید.

 

40000 تومان